مشخصات پروژه

پوشش سیلو-کشت وصنعت ودامپروری صنایع شیر ایران

12 شهریور 1397

 

SealPlus Underlay 45µm Beige

نفوذ ناپذیری اکسیژن در پوشش 45 میکرون سیل پلاس در مقایسه با پوشش های معمولی که از جنس پلی اتیلن می باشند ، 100 برابر بیشتر است.

از این روکش سیلو در کشت وصنعت ودامپروری صنایع شیر ایران - پگاه گیلان جهت حفاظت از سیلو استفاده شده است.