مشخصات پروژه

سپراتور کارخانه ایران گلاب راهب

4 اردیبهشت 1399

 

جداسازی تفاله بن گل و آب توسط سپراتور پیچشی در کارخانه ایران گلاب